Postępy Techniki Jądrowej 2/2021

Postępy Techniki Jądrowej 2/2021


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Postępów Techniki Jądrowej, w którym między innymi:

Wywiad z burmistrzem gminy Różan Piotrem Świderskim

60 lat postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Polsce

Rozwój metod postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym – prace badawczo-rozwojowe w IChTJ

Nieznani polscy naukowcy w Projekcie Manhattan

Modelowanie biofizyczne popromiennego efektu sąsiedztwa


logo-ptn

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

Telefon:

tel.: +48 22 504 12 88

fax.: +48 22 504 13 13

© 2020 PTN - Realizacja: NIDALF