Innowacje

Innowacje

Ciągle powstają nowe zastosowania energii jądrowej

Przyszłość czystej energii

Systemy energetyczne wymagają stałych, stabilnych dostaw energii elektrycznej niezależnych od pogody. Źródłem które jest w stanie je zapewnić jest energia jądrowa. Elektrownie jądrowe dostarczają czystej energii od ponad 70 lat. Obecnie opracowywane są ich nowe typy, które mogą znaleźć nowe zastosowania oraz pomóc zdekarbonizować przemysł i inne sektory gospodarki.

Reaktory czwartej generacji

Reaktory czwartej generacji to określenie dla przyszłych technologii reaktorowych, najczęsciej stosowane do następujących ich typów: reaktorów prędkich chłodzonych sodem (SFR) albo ołowiem (LFR), reaktorów wysokotemperaturowych chłodzonych gazem (HTGR), reaktorów lekkowodnych chłodzonych wodą o parametrów nadkrytycznych (SCWR) oraz reaktorów chłodzonych ciekłymi solami (MSR). Typy te mogą oferować lepsze wykorzystanie paliwa oraz możliwość wykorzystania generowanego w nich ciepła w procesach przemyśłowych wymagających znacznej temperatury.

Kogeneracja

Kogeneracja to jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła. To ostatnie można wykorzystać w zależności od temperatury do różnych procesów takich jak ogrzewanie mieszkań, odsalanie wody morskiej czy produkcja paliw syntetycznych i wodoru. W tej chwili na świecie istnieje ponad dwadzieścia elektrowni jądrowych (zazwyczaj z reaktorami typu PWR), które służą ogrzewaniu miast.

logo-ptn

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

Telefon:

tel.: +48 22 504 12 88

fax.: +48 22 504 13 13

© 2020 PTN - Realizacja: NIDALF