NUTECH

NUTECH

PTN jest współorganizatorem konferencji naukowej NUTECH – International Conference on Development and Applications of Nuclear Technologies.

Głównymi organizatorami są Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie i Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.

Konferencja odbywa się raz na 3 lata.


NUTECH 2020

Strona Konferencji

logo-ptn

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

Telefon:

tel.: +48 22 504 12 88

fax.: +48 22 504 13 13

© 2020 PTN - Realizacja: NIDALF