Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa

Energia jądrowa jest kluczowym elementem miksu energetycznego na całym świecie. Obecnie działa ponad 400 reaktorów jądrowych, siedemdziesiąt jest w budowie, kilkadziesiąt nowych projektów jest w budowie, a kolejne w fazie przygotowawczej.

Jak to działa? Elektrownia jądrowa.

Elektrownię jądrową można porównać do silnika parowego, ale istnieją istotne różnice. W odróżnieniu od silnika parowego, gdzie woda jest podgrzewana przez spalanie, elektrownie jądrowe używają do podgrzania wody ciepła będącego produktem reakcji rozszczepienia materiału rozszczepialnego.

Wszystkie elektrownie jądrowe opierają się na procesie rozszczepienia jąder uranu lub plutonu. Kiedy jądro atomu uranu lub plutonu zostaje uderzone przez neutron, następuje jego rozszczepienie. Ten proces wyzwala dodatkowe neutrony (zwykle dwa lub trzy na rozszczepienie) i tworzy nowe, nietrwałe elementy (produkty rozszczepienia, takie jak ksenon, krypton, jod, cez i inne). W wyniku tej reakcji łańcuchowej uwalniane są duże ilości ciepła, które służy do podgrzania wody, która przekształcana jest w parę wodną. Para ta napędza turbinę, która z kolei jest połączona z generatorem, wytwarzającym energię elektryczną.

Warto zaznaczyć, że istnieją różne konstrukcje reaktorów jądrowych (patrz: Typy energetycznych reaktorów jądrowych).

logo-ptn

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

Telefon:

tel.: +48 22 504 12 88

fax.: +48 22 504 13 13

© 2020 PTN - Realizacja: NIDALF