Rozstrzygnięcie konkursu PTN

Rozstrzygnięcie konkursu PTN

Rozstrzygnięto edycję 2022 Konkursu Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego na najlepsze prace dyplomowe.

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2023 zdecydowała się wyróżnić następujące prace:


W kategorii prac doktorskich:

Miejsce I

Magdalena Czerwińska z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za pracę Nanozeolit NaA funkcjonalizowany przeciwciałem anty-PSMA i znakowany radionuklidem 223Ra jako potencjalny radiofarmaceutyk dla celowanej terapii raka stercza.

Promotorzy: prof. dr hab. Anna Lankoff, prof. dr hab. Aleksander Bilewicz

Miejsce II

Jakub Sierchuła z Narodowego Centrum Badań Jądrowych za pracę Determination of the liquid eutectic metal fuel Dual Fluid Reactor design

Promotorzy: prof. dr. hab. Mariusz P. Dąbrowski, dr. Zuzanna Marcinkowska

Miejsce III

Urszula Gryczka z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za pracę Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości wybranych polisacharydów

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski

Wyróżnienie

Magdalena Gumiela z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za pracę Wydzielanie Technetu-99m z napromieniowanej protonami tarczy molibdenowej.

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Bilewicz


W kategorii prac magisterskich:

Miejsce I

Anna Czubowicz z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie za pracę Przydatność druku 3D dla celów radioterapii.

Promotor: dr inż. Katarzyna Matusiak

Miejsce II

Joanna Kubiak z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej za pracę Ocena jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem wpływu radonu na zdrowie małych dzieci.

Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Basińska, prof. PP

Miejsce III

Adam Rybczyński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego za pracę Energetyka jądrowa jako element realizacji polityki energetycznej państwa.

Promotor: prof. dr. hab. Andrzej Powałowski

Wyróżnienia

Julia Łapkowska z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie za pracę Wyświetlacze telefonów komórkowych jako dawkomierze w dozymetrii retrospektywnej.

Promotor: dr hab. inż. Aleksandra Jung, prof. AGH

oraz

Ewa Topyła z Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej za pracę Sorpcja Sr-85 z roztworów wodnych na sorbentach hydrożelowych.

Promotor: dr Agata Oszczak-Nowińska


W kategorii prac licencjackich i inżynierskich:

Miejsce I

Ernest Bugała z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej za pracę Modelowanie optymalizacji ochrony radiologicznej dla różnych zależności dawka-efekt.

Promotorzy: dr inż. Krzysztof Fornalski, dr hab. Katarzyna Grebieszkow, prof. PW

Miejsce II

Krzysztof Palmi z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej za pracę Implementacja sztucznej sieci neuronowej do obliczeń wybranych parametrów pracy rdzenia reaktora jądrowego.

Promotorzy: dr inż. Piotr Darnowski, mgr inż. Wojciech Kubiński

Miejsce III

Dominika Portka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie za pracę Techniki radioterapeutyczne wykorzystywane w leczeniu wybranych nowotworów głowy i szyi.

Promotor: dr inż. Katarzyna Matusiak

oraz

Maciej Rogożyński z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawkiej za pracę Fluid dynamics of an injection jet in a steam generator.

Promotorzy: dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. WUT, dr. inż. Jacek Szymczyk

Wyróżnienie

Rafał Jarmakiewicz z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej za pracę Modelowanie efektu Yonezawy w biofizyce radiacyjnej.

Promotorzy: dr inż. Krzysztof Fornalski, dr hab. Katarzyna Grebieszkow, prof. PW


Laureatom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy!

logo-ptn

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

Telefon:

tel.: +48 22 504 12 88

fax.: +48 22 504 13 13

© 2020 PTN - Realizacja: NIDALF