Konkurs PTN 2022

Konkurs PTN 2022

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ogłasza kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne, inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, technicznymi aspektami, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej i inne). Do konkursu mogą być zgłaszane również prace obronione na humanistycznych kierunkach studiów (prawo, ekonomia, turystyka, dziennikarstwo itd.)


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 15.07.2022 roku zgłoszenia i dokumentów w postaci elektronicznej:

  • streszczenia pracy,
  •  egzemplarza pracy,
  • recenzji pracy lub opinii opiekuna naukowego,
  • oceny pracy przez Komisję Egzaminacyjną,
  • dokumentu potwierdzającego obronienie pracy

W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2021 oraz 2022.


Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

O przyznaniu nagród zadecyduje powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa. Komisja w swojej ocenie będzie brać pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac.


Adres, pod który należy przysyłać zgłoszenia:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Koordynator Konkursu PTN 2022:

dr hab. inż. Bożena Sartowska
e-mail: b.sartowska@ichtj.waw.pl
tel. 22 5041112

logo-ptn

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

Telefon:

tel.: +48 22 504 12 88

fax.: +48 22 504 13 13

© 2020 PTN - Realizacja: NIDALF