Rozstrzygnięcie konkursu PTN

Rozstrzygnięcie konkursu PTN

Rozstrzygnięto edycję 2020-2021 Konkursu Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego na najlepsze prace dyplomowe.

Komisja konkursowa zdecydowała się wyróżnić następujące prace:


W kategorii prac doktorskich

Miejsce 1:
Dagmara Chmielewska-Śmietanko z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej za pracę pt. „Application of nanocomposite sorbent SiEA-KNiFe in the process of water purification from radioactive isotopes”.

Miejsce 2:
Rafał Walczak z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za pracę pt. „Radionuklidy skandu dla radiofarmaceutyków teranostycznych”.

Miejsce 3:
Piotr Konarski z Uniwersytetu w Lyonie za pracę pt. „Thermo-chemical-mechanical modeling of nuclear fuel behavior. Impact of oxygen transport in the fuel on pellet cladding interaction”.


W kategorii prac magisterskich

Miejsce 1:
Emilia Górzyńska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Synteza oraz badania in vitro radiobiokoniugatu 198AuNPs-PEG-DOX-Oktreotyd do celowanej terapii nowotworowej”.

Miejsce 2:
Marta Klepacka z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej za pracę pt. „Symulacje Monte-Carlo spektrometru nieelastycznego rozpraszania neutronów”.

Miejsce 3:
Eeshu Raaj Saasthaa Arumuga Kumar z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz KTH Royal Institute of Technology za pracę pt. „Thermo-Mechanical simulation of stress in pressure boundaries of the SEALER reactor under accident conditions”.

oraz

Mateusz Chojnacki z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za prace pt’ „Metody modelowania paliwa reaktorów IV generacji z wypalającą się trucizną typu QUADRISO w kodzie Monte Carlo SCALE/KENO-VI”.

Wyróżnienia:
Anna Kawalec z Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie za prace pt. ” Analiza zawartości nuklidów promieniotwórczych w popiołach lotnych”.

oraz

Kinga Żelechowska z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za prace pt. „Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych radiokoniugatu Ga-68 – cefepim jako potencjalnego radiofarmaceutyku do diagnostyki PET infekcji bakteryjnych”.


W kategorii prac inżynierskich i licencjackich

Miejsce 1:
Dawid Pietruch z Wydziału Fizyki Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie za pracę pt. „Konstrukcja i oprogramowanie mobilnego detektora promieniowania jonizującego”.

Miejsce 3:
Justyna Wolna z Wydziału Fizyki Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie za pracę pt. „Szacowanie narażenia radiologicznego personelu medycznego podczas wybranych procedur z zakresu medycyny nuklearnej”.

Wyróżnienia:
Wojciech Dyduch z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej za pracę pt. „Badanie wpływu paliwa torowego na temperaturowy współczynnik reaktywności dla małego modułowego reaktora wysokotemperaturowego”.

oraz

Dominika Nawała z Wydziału Fizyki Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie za pracę pt. „Kontrola jakości wybranych aparatów diagnostycznych wykorzystywanych w zakładzie medycyny nuklearnej”


Laureatom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy!

logo-ptn

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

Telefon:

tel.: +48 22 504 12 88

fax.: +48 22 504 13 13

© 2020 PTN - Realizacja: NIDALF