Zeroemisyjność potrzebuje atomu – stanowisko na COP26

Zeroemisyjność potrzebuje atomu – stanowisko na COP26


W Glasgow trwa 26. Konferencja Klimatyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych (COP26). Biorą w niej udział również przedstawiciele PTN oraz bliźniaczych towarzystw z różnych krajów świata w tamach inicjatywy Atom dla Klimatu (Nuclear for Climate). Z tej okazji prezentujemy wspólne stanowisko dotyczące roli energii jądrowej w dekarbonizacji.

Mamy wizję czystej, zrównoważonej i dostatniej niskoemisyjnej przyszłości dla wszystkich. Naszą misją jest przyspieszenie światowej zdolności do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2050, poprzez rozwijanie współpracy między technologiami jądrowymi i odnawialnymi. Uważamy, że zeroemisyjność potrzebuje energetyki jądrowej, ponieważ:

Atom to sprawdzone i wydajne niskoemisyjne źródło energii: Energetyka jądrowa jest sprawdzonym niskoemisyjnym źródłem energii, które zmniejsza emisje gazów cieplarnianych i może uniezależnić nas od brudnych źródeł spalających paliwa kopalne.

Atom jest dostępny, skalowalny i gotowy do budowy: Nowe elektrownie jądrowe muszą zostać zbudowane masowo i szybko, razem z odnawialnym źródłami energii, by umożliwić osiągnięcie zerowych emisji gazów cieplarnianych netto.

Atom jest elastycznym i niedrogim źródłem czystej energii: Energetyka jądrowa współgra z rosnącą ilością odnawialnych źródeł energii i wspólnie mogą stworzyć czysty, wydajny i niedrogi system elektroenergetyczny.

Atom to więcej niż niskoemisyjna elektryczność: Energetyka jądrowa może wspomóc także odejście od paliw kopalnych w innych sektorach, takich jak ciepłownictwo i transport.

Atom wspiera inkluzywny i zrównoważony rozwój świata: Energetyka jądrowa promuje globalne korzyści społeczno-gospodarcze zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.


logo-ptn

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

Telefon:

tel.: +48 22 504 12 88

fax.: +48 22 504 13 13

© 2020 PTN - Realizacja: NIDALF