Aktualizacja PPEJ

Aktualizacja PPEJ

2 października 2020 Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Dokument ten określa główne założenia W dokumencie określono m.in. harmonogram budowy pierwszej elektrowni jądrowej oraz skalę programu.

W obecnym kształcie PPEJ zakłada budowę reaktorów jądrowych o łącznej mocy od 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe reaktory wodne ciśnieniowe (PWR) generacji III i III+.

Program zakłada uruchomienie pierwszego bloku w roku 2033.

Z treścią programu można zapoznać się w Monitorze Polskim: Polski program energetyki jądrowej

logo-ptn

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

Telefon:

tel.: +48 22 504 12 88

fax.: +48 22 504 13 13

© 2020 PTN - Realizacja: NIDALF