Konkurs PTN 2020+2021

Konkurs PTN 2020+2021

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) ogłasza kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne, inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, technicznymi aspektami, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej i inne). Do konkursu mogą być zgłaszane również prace obronione na humanistycznych kierunkach studiów (prawo, ekonomia, turystyka, dziennikarstwo itd.)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 15.05.2021  roku zgłoszenia i dokumentów w postaci elektronicznej:

  • streszczenia pracy,
  •  egzemplarza pracy,
  • recenzji pracy lub opinii opiekuna naukowego,
  • oceny pracy przez Komisję Egzaminacyjną,
  • dokumentu potwierdzającego obronienie pracy

W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2019, 2020 i 2021.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

O przyznaniu nagród zadecyduje powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski  (przewodniczący), prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański, prof. dr hab.  Jan Składzień, prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska, dr inż. Krzysztof Fornalski, dr inż. Nikołaj Uzunow, dr inż. Wojciech Głuszewski oraz dr inż. Bożena Sartowska (koordynator).

Komisja w swojej ocenie będzie brać pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac.

Adres, pod który należy przysyłać zgłoszenia:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

e-mail: konkurs–ptn@ichtj.waw.pl

tel. 22 504 11 12, 22 504 10 71

logo-ptn

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

Telefon:

tel.: +48 22 504 12 88

fax.: +48 22 504 13 13

© 2020 PTN - Realizacja: NIDALF